Wednesday, 4 August 2010

Chúc mừng

NQT.

1 comment:

  1. Và đây TTA: http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2010/08/3BA1F3D6/ cách đây hai năm đồng chí được bổ nhiệm về làm Phó chủ tịch Cần Thơ: http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Ong-Tran-Tuan-Anh-giu-chuc-Pho-Chu-tich-UBND-thanh-pho-Can-Tho/20087/17278.vgp

    ReplyDelete