Thursday, 7 October 2010

vô đề

chẳng biết viết gì, nhân xem báo thủ đô thấy bài này, thấy thật đáng khen ngợi H.T.V. (không biết là tên thật hay tên giả nữa, kệ), H.T.V. xứng đáng được tuyên dương là một công dân HN tiêu biểu, và cần được kết nạp ngay vào hàng ngũ lãnh đạo của TP và của TƯ.

No comments:

Post a Comment