Monday, 25 October 2010

Chia buồn

Vừa mới chúc mừng đồng chí con hôm trước thì nay nghe tin mẹ đồng chí đã qua đời. Xin tỏ lòng chia buồn.

No comments:

Post a Comment