Monday, 13 September 2010

Đại sứ Nhật tâm sự hay những câu hỏi thường gặp của nhà báo VN

Phát biểu của Đại sứ Nhật trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại VN vừa cho thấy tâm sự của Đại sứ nhưng cũng phần nào, dù nhẹ nhàng, chế giễu các nhà báo VN thông qua các câu hỏi mà hầu như mỗi người nước ngoài nào khi đến VN hoặc sắp rời VN sẽ phải trả lời nếu gặp các "nhà báo" này.
1. “Điều gì khiến Ngài nhớ nhất trong thời gian công tác tại Việt Nam?”
2. “Đối với Ngài, ở Việt Nam đâu là nơi đẹp nhất?”
3. “Món ăn Việt Nam Ngài ưa thích nhất là gì?”
4. “Ngài suy nghĩ thế nào về đất nước hoặc con người Việt Nam?”

No comments:

Post a Comment