Wednesday, 15 September 2010

Deutsch Herbst

Thật ngạc nhiên khi thấy (theo VTV, Nhân Dân, báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam và các nguồn khác) đưa tin Egon Krenz là khách của nhà nước Việt Nam và được nguyên thủ quốc gia (Nguyễn Minh Triết) cũng như các lãnh đạo (Nguyễn Thiện Nhân) và cựu lãnh đạo (Vũ Mão) - những người đã từng du học ở defunct PDG (DDR) hoặc nước CHLB Đức trước hay sau khi nước Đức thống nhất, tiếp.

No comments:

Post a Comment