Thursday, 16 September 2010

1YK

Over a decade has passed since the world entered the 21st century with some anxiety about the Y2K, this country, strangely enough, is sliding back 1,000 years to celebrate the 1YK leaving concern in some people wishing for the final count down to end and for all the celebrations to be finished so that life could be returned to normal again.

1 comment:

  1. Mấy bữa nay lại nghe "lãnh đạo" nói 1YK là một "thời cơ" kiểu "ngàn năm có một". 1YK đúng là ngàn năm có một, nhưng chẳng phải thời cơ, vì theo lẽ tự nhiên cứ tuần tự nhi tiến có 1 là đến 10, 100 rồi 1,000 thôi. Nghe lãnh đạo nói thì tưởng như không nắm được thời cơ này là có lỗi lớn lắm ấy. Lạ.

    ReplyDelete