Monday, 24 September 2012

Phương Bích bị áp dụng hình thức "giáo dục tại địa phương"

Tiếp theo Ts. Nguyễn Xuân Diện, thiết tưởng cũng cần post lên đây quyết định áp dụng hình thức "giáo dục tại địa phương" - một khúc dạo đầu (prelude) đáng kinh tởm cho những gì còn tồi tệ hơn có thể diễn ra nếu "đ́ối tượng" chịu hình thức này còn "ương bướng, không hối cải" - đối với Phương Bích tức Đặng Bích Phượng.No comments:

Post a Comment