Monday, 24 September 2012

Cưỡng chế Nguyễn Xuân Diện

Hôm trước có đăng lại cái Xử phạt hành chính theo anhbasam, nên hôm nay đăng tiếp Cưỡng chế cho đủ bộ, theo blog của Ts. Nguyễn Xuân Diện.  Không có bình luận gì thêm ngoài việc Bộ 4T hình như giờ làm thêm nhiệm vụ của ngành an ninh.


No comments:

Post a Comment