Thursday, 12 January 2012

Gặp anh Lục, nhân vật tiểu thuyết của cha tôi

Bài của Nguyễn Huy Thắng, về cuộc gặp với Trần Bình Lục, nguyên mẫu tiểu thuyết Chuyện anh Lục, tác phẩm đoạt giải của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng.

http://www.tienphong.vn/Van-Hoa/562261/Gap-anh-Luc-nhan-vat-tieu-thuyet-cua-cha-toi-tpp.html

No comments:

Post a Comment