Thursday, 6 October 2011

Công đoàn của ai

Công đoàn đại diện cho ai khi có hơn 5.000 cuộc đình công của người lao động xảy ra trong những năm qua nhưng tổ chức công đoàn đứng ngoài cuộc.

1 comment:

  1. sẽ trích một đoạn từ Doctorow's Ragtime để thấy từ đầu thế kỷ 20 công đoàn ở nước đế quốc chủ nghĩa là Mỹ hoạt động như thế nào.

    ReplyDelete