Tuesday, 11 October 2011

Better to be prepared

Ở Phú Thọ, theo tin VTV, hôm vừa rồi có "diễn tập giải tán bạo lọan chính trị, chống khủng bố".

Đã đành nuôi quân 3 năm dùng quân 1 giờ, it's better to be prepared. Nhưng tại sao lại Phú Thọ? Và diễn tập ở Phú Thọ nhưng có Bộ trưởng Trần Đại Quang tham dự, chứng tỏ tầm quan trọng của việc diễn tập này. Các nhà làm kịch bản liệu có xem nhiều phim hành động Mỹ trên Cinemax hay HBO không mà đặt tình huống kiểu Mỹ ở Việt Nam. Bạo loạn chính trị và khủng bố có phải là một, đây là diễn tập chống khủng bố hay để chuẩn bị cho chống bạo loạn chính trị?

No comments:

Post a Comment