Sunday, 27 February 2011

Who's Who


http://dantri.com.vn/c25/s25-460421/tao-co-che-du-manh-de-phat-trien-giao-duc-mam-non.htm

2 comments:

  1. Đây hình như, chính là, vị thứ trưởng trong tin này: http://dantri.com.vn/c25/s25-413611/toi-xin-tra-lai-quyet-dinh-tam-ngung-tuyen-sinh-cua-bo.htm

    ReplyDelete
  2. À đây có link xem thêm để tham khảo nữa: http://www.chuyenluan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4788:-su-that-ve-viec-thao-chay-cua-thu-truong-nguyen-thi-nghia&catid=14:giaoduc&Itemid=17

    ReplyDelete