Monday, 21 February 2011

Tàu du lịch chìm tại Hạ Long

BBC ngay trong ngày đưa tin về vụ này, sẽ có ảnh hưởng nhất định đến tiếng tăm của an toàn du lịch tại Việt Nam nói chung và Hạ Long nói riêng. Dễ nhất - đối với cơ quan công quyền của Việt Nam - là khởi tố công ty và thủy thủ đoàn để xảy ra tai nạn.

No comments:

Post a Comment