Monday, 15 November 2010

Trùng tu di tích?

Xem cái này thì không biết là trùng tu hay phá hoại di tích.đây nữa.
Xem ra tiền tỷ chi ra, dự án hoàn thành, nhưng di tích thực sự thì đã biến mất.

No comments:

Post a Comment