Wednesday, 17 November 2010

Ngoài cuộc đời này...

Cảm nghĩ bất chợt đến trong ngày, ngoài cuộc đời này còn có cuộc đời khác, suy rộng ra ngoài thế giới này còn có thế giới khác, ngoài mặt trời này còn có mặt trời khác. Nhưng trong cùng một không gian sống có thể có nhiều thế giới hoàn toàn khác biệt, thậm chí tương phản nhau, thế giới này có thể tự cho và xử sự như là không hề liên quan đến thế giới kia nhưng vẫn có những mối ràng buộc vô hình nào đó giữa các thế giới tương phản nhau này để đến lúc cần thiết thì những ràng buộc đó lại hiện hữu trong những khoảng thời gian và hoàn cảnh nhất định (18-11-2010)

No comments:

Post a Comment