Friday, 7 August 2009

"TÁI HIỆN"

Dạo này nhà đài (ý tôi nói là VTV, nhiều kênh và nhiều vị) rất hay dùng từ "tái hiện".

VTV ngày 7.8.2009 nói đến việc "phục dựng", tức là bao gồm cả việc phục chế và xây dựng mới, một công trình ở Huế, thế mà cũng nói "tái hiện", thì không biết món nào là "tái" món nào là "hiện" ở đây.

Hay thường thấy khi các vị trên VTV hay bản thân nhà đài thường dùng chữ "tái hiện" để giới thiệu về một bộ phim, một quyển sách, ví dụ "bộ phim đã "tái hiện" một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc..." vân vân và vân vân. Làm phim mà để "tái hiện" lịch sử thì làm làm gì, đọc sách sử còn hơn.

Có thể thấy:

- sự nghèo nàn về ngôn ngữ, về vốn từ vựng của những người muốn "tái hiện" thường xuyên chữ "tái hiện".
- sự lười nhác trong tư duy của những người này; một sự lười nhác mà tôi sẽ còn có nhiều dịp quay trở lại.

No comments:

Post a Comment