Friday, 7 August 2009

"LẠ"

Đã một dạo không thấy từ "lạ" xuất hiện trên các phương tiện thông tin truyền thông: bắt được một con chim "lạ", nay từ "lạ" lại xuất hiện trong một bối cảnh khác: "tàu lạ".

Phải nói là việc phát hiện thêm các loài mới hiện nay vẫn xảy ra, nhưng không phải là một hiện tượng phổ biến. Một con chim "lạ" đối với một người dân thường khi phát hiện ra nó, còn một nhà báo khi đưa tin chẳng thèm tìm hiểu ý kiến chuyên môn, tham khảo các học giả để xác định xem đó là loài chim gì mà chỉ chộp giựt để đưa ngay mấy dòng tin.

Ở đây có vấn đề về kiến thức chung, về tính chuyên nghiệp và cả sự lười nhác của nhà báo.

Đã có một thời chúng ta quen gọi "liệt sĩ vô danh", nhưng ai sinh ra cũng có một cái tên, nên ngày nay chúng ta đã phải đổi lại là "liệt sĩ chưa xác định được tên".

Còn cái vụ "tàu lạ" này thì hơi khó hiểu. Biển nhà mình chứ có phải ao nhà của ai đâu mà "tàu lạ" xâm phạm lại còn hành xử với ngư dân mình như thế được.

No comments:

Post a Comment