Saturday, 7 November 2015

Kỷ niệm Cách mạng tháng Mười Nga

Image result for images for Stalin

Cách mạng Tháng Mười đây nhé.
Trước nay người ta chỉ đổ tội cho Stalin, cho là Stalin đi chệch con đường của Lenin, nhưng có những sự thực còn đen tối hơn nữa.

Image result for images for Stalin


Image result for images for Stalin

Image result for images for Stalin


Image result for images for Brezhnev

Image result for images for Brezhnev, and Honecker

Image result for images for Stalin


No comments:

Post a Comment