Thursday, 2 August 2012

BÒ hay BỎ

Chuyện nghe được.

Có người nói là chúng ta đang làm sai lời Ông Cụ dạy, người ấy lập luận đúng ra Ông Cụ không nói "là một nước nhược tiểu, nông nghiệp lạc hậu v.v., chúng ta BỎ QUA chủ nghĩa tư bản để tiến lên chủ nghĩa xã hội", mà lỗi ở người nghe và ghi lại lời Ông Cụ, đã không phân biệt được âm sắc địa phương của Ông Cụ. Người ấy nói, ý của Ông Cụ là BÒ QUA.

Tôi cãi, Ông Cụ trước nay không ưa lý luận và ít nói về chủ nghĩa xã hội, nên nếu có hiểu sai, không phải là hiểu sai lời của Ông Cụ. Đúng hơn, có lẽ người dịch sách lý luận Mác Lê đã bỏ đúng dấu (là BÒ), hoặc bỏ nhầm dấu (lẽ ra BÒ lại đánh thành BỎ), nhưng người biên tập sách đã sửa thành BỎ để cho câu văn mang tính kinh viện hơn hợp với phong cách của sách lý luận và câu văn đã 'ăn chết' từ đấy.

No comments:

Post a Comment